IRT 3000

Sadržaj

Sigurnost u radu i otpornost na koroziju malom prostoru

12.01.2023

Elesa+Ganter u programu ima sve više normiranih elemenata od A4 nerđajućeg čelika – sada i navojne čepove, magnete čepove kao i kontrolna stakla za ulje za hidrauliku sa potpuno novim konceptom.

2022-09_Verschlussschrauben_Magnetstopfen_Ölschaugläser

Na prvi pogled, navojni čepovi GN 742.5 kompanije Elesa+Ganter imaju dokazanu ulogu u tehnici – samo što su napravljeni od A4 nerđajućeg čelika. Čepovi koji su dostupni za navoje M14 do M33 odn. G¼ do G1 su namenjeni za naročito korozivna okruženja, npr. za upotrebu u morskim krajevima ili tamo gde se, na primer, radi intenzivno sa solju ili slanim rastvorima. Vijci imaju zaptivku od fluor-kaučuka, koji je zaštićen od gubljenja i prekomernog opterećenja, i ikone na čeonoj strani koje jasno pokazuju da li se radi o otvoru za sipanje ili ispuštanje – čime je pogrešno rukovanje svedeno na minimum. 

Konstrukcija magnetnih čepova GN 738.5 je gotovo identična – ali ovde integrisani štapni magnet, koji se nalazi u tečnosti, pouzdano sakuplja čelične čestice koje npr. mogu da oštete prenosnik. 

Za isto polje primene, kompanija Elesa+Ganter istovremeno lansira kontrolna stakla za ulje GN 7440 – kao premijum dodatak uz varijante od aluminijuma, mesinga ili plastike, koje se već dugo nalaze u asortimanu. U poređenju sa ovim tipovima, GN 7440 pored otpornosti A4 nerđajućeg čelika na koroziju ima i posebnu novinu: Stakleni prozor se specijalnim termičkim postupkom postavlja direktno u telo od nerđajućeg čelika. Tokom hlađenja, staklo se hermetički, a time i potpuno zaptiveno, uklapa i tako jako zateže da je mehaničko uništenje gotovo nemoguće. Zahvaljujući tome, kontrolno staklo za ulje je otporno i na visoki pritisak. Testovi pucanja su pokazali da u zavisnosti od temperature do popuštanja komponenti dolazi tek pod pritiskom od 400 bara. Zahvaljujući FPM zaptivci, temperature ne predstavljaju problem do 180 °C, a kod zaptivki i do
300 °C. 

Nareckane strukture koje su čvrsto integrisane u hemijski otpornom staklu omogućuju pouzdano očitavanje trenutnog nivoa tečnosti. I konačno, GN 7440 poboljšava radnu sigurnost, jer prozor ne puca spontano, već malim pukotinama koji se lako prepoznaju signalizira prekomerno opterećenje – tako imate dovoljno vremena za zamenu kontrolnog stakla za ulje. U Elesa+Ganter asortimanu postoje premijum kontrolna stakla u veličinama od M16 do M42 odn. G⅜ do G1¼ – drugi prečnici navoja su dostupni na zahtev. To naravno važi i za zaptivne čepove GN 742.5 i GN 738.5. 

Zaptivni čepovi GN 738.5 izgledaju potpuno slično. Međutim, imaju trajni magnet, koji vezuje čelične čestice koje lebde u tečnosti. On štiti prenosnik i slične komponente od oštećivanja.

Više informacija na: elesa-ganter.com

ar©tur 2021